Første innlegg som fast Maddam-skribent er herved publisert!

red-jenny

Jenny Jordahl i “Livet blant dyrene” er heller ikke særlig fan av “flink pike-syndromet”.

Der tar jeg et oppgjør med flink pike-begrepet (litt på samme måte som jeg gjør i den selvironiske bloggtittelen min) og dere kan lese den her.

Håper for øvrig dere stikker innom Maddam med jevne mellomrom og følger med på hva de andre utrolig bra damene der skriver om også!

 

Offisielt MadDam-dame!

Jeg skal bli fast skribent i verdens beste feministiske bloggkollektiv: MadDam!

Jeg er så stolt og fornøyd over å bli en del av denne gjengen at jeg rett og slett må feire det med denne videoen av fantastiske Justin Trudeau, sosialisthjerteknuseren og feministpappaen som Canada er så heldig å ha som statsminister:

Feminisme på fremvekst

Det regner på Nordmøre, så da blir det tid til litt politisk virksomhet i stedet – ikke så dumt det heller!

Jeg er som dere vet en svært engasjert feminist. På debattsidene til Dagsavisen, Nye Meninger, er det i dag et betimelig og godt innlegg om hvorvidt Norge også trenger et eget feministisk parti a la Feministisk Initiativ i Sverige. Oda Faremo Lindholm som har skrevet innlegget, avslutter med en kritisk oppfordring til mitt eget parti SV, som jeg mener er helt på sin plass:

At det i det hele tatt prates om å etablere et feministparti i Norge betyr likevel at det eksisterer et politisk vakuum. Selv SV, som har definert seg selv som et feministisk parti, evner ikke å tilfredsstille mange unge, nye feminister. Det partiet som i tilstrekkelig grad klarer å spisse sin feministiske profil vil derfor ha mye å vinne i tida framover.

For som Lindholm også skriver; feministbegrepet er verdiløst om det kun reduseres til et honnørord. Dette skriver også kvinnesaks- og SV-veteran Torild Skard om i Klassekampen i går. Som aktiv SV-feminist er dette dessverre noe jeg kjenner igjen. Ja, vi har vedtatt at vi er et feministisk parti, men som ellers i livet; action speaks louder than words. Vi ser at kvinnesak ofte taper prioriteringskampen både når det kommer til programarbeid og ikke minst valget av toppkandidater til listene. Det er rett og slett ikke bra nok. Vi må jaggu også utvikle og gjennomføre ny, solid, feministisk politikk som treffer den unge generasjonen feminister som nå ser ut til å våkne og ville engasjere seg. Det er dette en gjeng av oss unge kvinner i Oslo SV nå har tenkt å få til. Vi har startet opp Kvinnegruppa i Oslo SV som har til formål å være “et forum for kvinner som vil jobbe med utvikling av synstemkritisk og venstreradikal feminisme for verden, Norge og Oslo. Vi vil også sette feminisme og kvinnekamp på dagsorden i Oslo SV og skolere og dyktiggjøre kvinner i partiet.” Det er et helt utrolig spennende arbeid som vi bare så vidt har begynt på – og vi trenger definitivt flere som er villige til å bidra. Just saying! Heh.

Men hvem er så alle disse unge kvinnene som har utviklet en feministisk bevissthet man ikke har sett maken til på flere år? Hvor samles de? Hvor engasjerer de seg? Vel – først og fremst foregår denne nye feministiske våren på nett.  Vi har det eminente bloggkollektivet Maddam hvor jeg selv også har bidratt, og ikke minst de dyktige damene i nettidsskriftet Under Arbeid. Begge disse miljøene har betydelig gjennomslag også i riksmedia og er viktige bidragsytere i den offentlige debatten om likestilling og feminisme. De miljøbevisste unge kvinnene i bloggkollektivet Grønne Jenter er naturlig nok mest opptatt av miljø, men er et godt eksempel på hvordan man kan kombinere feministisk bevissthet med en annen tverrgående politisk retning som blir stadig viktigere i vår tid. Et annet bloggkollektiv verdt å følge med på, er de friske frøknene i FraüLei.

Og så er det Den selskapelige diskusjonsforening, da. Den fins som blogg, men det er det lukkede nettforaet på Facebook som per dags dato teller 3313 engasjerte kvinner i alle aldre og fra alle samfunnslag som er hovedarenaen. Gruppen fungerer slik at man må bli invitert av et eksisterende medlem for å bli med, men i prinisippet er den åpen for alle – vel, alle uten en penis, da. (Si gjerne fra om du ønsker å bli med i kommentarfeltet, så kan jeg legge deg til!) Her postes det daglig en rekke feministiske artikler, kronikker og saker, samt kvinnespørsmål om alt fra global kvinnesak til mensen, som debatteres heftig. Det er en kilde til utrolig mye kunnskap og fellesskap i hverdagen, og jeg tror den er en viktig kraft for den nye feminismen i Norge i dag.

Til sist opplever også de tradisjonelle kvinneorganisasjonene en real medlemsvekst for første gang på lenge – og medlemmene er gjerne yngre enn før, noe deltakermassen på den nylig avholdte Nordiskt Forum var et godt eksempel på. Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norske Kvinners Sanitetsforening og miljøet rundt det feministiske tidsskriftet Fett er aktive som aldri før – for å nevne noen. Flere av disse er nå for øvrig gått sammen i en felles kvinnelobby, noe jeg tror er utrolig viktig og riktig. Også flere nye organisasjoner er for øvrig i full gang med feministisk aktivisme, som f.eks. Kvinneaktivistene, Stopp pornokulturen og Feministisk Forum.

Snakker vi så en tredje, nettbasert feministisk bølge her til lands? Jeg vil si det er en rimelig påstand. Og det er de politiske partienes ansvar å sørge for å lytte til alle disse engasjerte kvinnene og mennene, og ta feminisme, kvinnekamp og likestilling på alvor – også i den praktiske politikken og ikke bare i festtalene. Jeg og Kvinnegruppa i Oslo SV skal i alle fall gjøre vårt til  at det skjer.

feminist_takeover